QR Code เป็นบาร์โค้ดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้กันมานานแล้วในต่างประเทศ เป็นบาร์โค้ดที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดประเภทเก่า ซึ่งเก็บได้แค่ตัวเลข  QR Code สามารถเก็บข้อมูลได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทร, URL , หรือข้อความยาว วิธีการอ่านบาร์โค้ดประเภทนี้ทำได้หลายรูปแบบ โดยหลักการใช้งานผ่านมือถือ คือ จะใช้มือถือถ่ายรูป QR Code แล้วใช้โปรแกรม QR Reader ในมือถือ อ่าน Code เป็นข้อความออกมา  ถ้าข้อมูลที่ได้เป็น URL ก้อจะสามารถเข้าเว็บได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์ URL ยาวๆ หรือถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก้อสามารถโทรได้ทันที นอกจากนี้สามารถเก็บเป็นพิกัดตำแหน่ง (มักนิยมใช้กับร้านค้า หรือแหล่งที่พักต่างๆ) และแสดงในโปรแกรมแผนที่ เช่น Google Earth ได้ทันทีครับ  ทดลองสร้าง QR Code ของคุณได้ที่นี่ http://qrcode.kaywa.com/  สามารถตรวจสอบโปรแกรม และดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน QR Code ได้ที่นี่่ http://reader.kaywa.com/getit Quick Mark : http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp I-nigma Reader : http://www.i-nigma.com/personal/GetReader.asp  สำหรับ iPhone สามารถหาโหลดฟรีได้จาก App Store ครับ  ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.i3.in.th/news/view/313  ลองอ่าน QR Code ชุดนี้ดูนะครับ ^^ 

QR Code

QR Code

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก

QR Code เป็นบาร์โค้ดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้กันมานานแล้วในต่างประเทศ เป็นบาร์โค้ดที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดประเภทเก่า ซึ่งเก็บได้แค่ตัวเลข  QR Code สามารถเก็บข้อมูลได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทร, URL , หรือข้อความยาว วิธีการอ่านบาร์โค้ดประเภทนี้ทำได้หลายรูปแบบ โดยหลักการใช้งานผ่านมือถือ คือ จะใช้มือถือถ่ายรูป QR Code แล้วใช้โปรแกรม QR Reader ในมือถือ อ่าน Code เป็นข้อความออกมา  ถ้าข้อมูลที่ได้เป็น URL ก้อจะสามารถเข้าเว็บได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์ URL ยาวๆ หรือถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก้อสามารถโทรได้ทันที นอกจากนี้สามารถเก็บเป็นพิกัดตำแหน่ง (มักนิยมใช้กับร้านค้า หรือแหล่งที่พักต่างๆ) และแสดงในโปรแกรมแผนที่ เช่น Google Earth ได้ทันทีครับ  ทดลองสร้าง QR Code ของคุณได้ที่นี่ http://qrcode.kaywa.com/  สามารถตรวจสอบโปรแกรม และดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน QR Code ได้ที่นี่่ http://reader.kaywa.com/getit Quick Mark : http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp I-nigma Reader : http://www.i-nigma.com/personal/GetReader.asp  สำหรับ iPhone สามารถหาโหลดฟรีได้จาก App Store ครับ  ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.i3.in.th/news/view/313  ลองอ่าน QR Code ชุดนี้ดูนะครับ ^^ 

QR Code

QR Code

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก

ROMANCEMATHEMATICS

Smart man + smart woman = romance
ผู้ชายเท่ห์ + ผู้หญิงเก่ง = ความโรแมนติก

Smart man + dumb woman = affair
ผู้ชายเก่ง + ผู้หญิงโง่  =   ความใคร่ *

Dumb man + smart woman = marriage
ผู้ชายโง่   + ผู้หญิงเก่ง = การแต่งงาน

Dumb man + dumb woman = pregnancy
ผู้ชายโง่ + ผู้หญิงโง่ = ตั้ง ท้อง **

OFFICE ARITHMETIC

Smart boss + smart employee = profit
เจ้านายเก่ง + ลูกน้องเก่ง = กำไร **

Smart boss + dumb employee = production
เจ้านายเก่ง + ลูกน้องโง่ = ผล ผลิต **

Dum! b boss + smart employee = promotion
เจ้านายโง่ + ลูกน้องเก่ง = เลื่อน ตำแหน่ง

Dumb boss + dumb employee = overtime
เจ้านายโง่ + ลูกน้อง โง่ = OT อย่าง เดียว **

SHOPPING MATH

A man will pay $2 for a $1 item he needs.
ผู้ชายจ่าย 2 บาท ต่อ ของ 1 ชิ้นที่เขาต้องการ

A woman will pay $1 for items that she doesn't need.
แต่ ผู้หญิง จ่าย 1 บาท ต่อ ของหลายๆชิ้น ที่เธอไม่ต้อง การ **

GENERAL EQUATIONS & STATISTICS

A woman worries about the future until she gets a husband.
ผู้หญิงจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตจนกว่าจะ มีสามี **

A man never worries about the future until he gets a wife.
แต่ ผู้ชายไม่เคยกังวลเลยเกี่ยวก ับอนาคตเลยจนกระทั่งมีภรรยา **

A successful man is one who makes more money than his wife can spend.
ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่สามารถหาเงินได้มากกว่าที่ภรรยาใช้ **

A successful woman is one who can find such a man.
แต่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่สามารถหาสามีได้อย่างคนข้างบน **

HAPPINESS

To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.
การจะมีความสุขกับผู้ชายคนนึง คุณจะต้องเข้าใจเค้ามากๆ แต่รักเค้า น้อยๆ

To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.
การจะมีความสุขกับผู้หญิงคนนึง คุณต้องรักเธอมากๆ และไม่ต้องพยายามอะไรในตัวเธอ ทั้งสิ้น **

LONGEVITY

Married men live longer than single men do, but married menare a lot more willing to die.
ผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะมีอายุยืนกว่าชายโสด แต่ชายที่แต่งงานแล้วกลับ เต็มใจเลือกที่จะตายมากกว่าอยู่ **

PROPENSITY TO CHANGE

A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't. **
ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายคนนึงและหวัง ว่าจะเปลี่ยน แปลงเค้าได้ แต่ผู้ชายไม่ เปลี่ยน*

A man marries a woman expecting that she won't change, and she does. **
ส่วน ผู้ชายแต่ง งานกับผู้หญิงและหวังว่าเธอคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เธอก็ เปลี่ยน **

DISCUSSION TECHNIQUE

A woman has the last word in any argument.
ผู้หญิงมักมี คำพูดสุดท้ายในการโต้เถียง

Anything a man says after that is the beginning of a new argument.
แต่อะไรก็ตามที่ผู้ชายพูดออกมาต่อจากนั้น จะเป็นการเริ่มการโต้เถียง ครั้งใหม่