QR Code เป็นบาร์โค้ดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้กันมานานแล้วในต่างประเทศ เป็นบาร์โค้ดที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดประเภทเก่า ซึ่งเก็บได้แค่ตัวเลข  QR Code สามารถเก็บข้อมูลได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทร, URL , หรือข้อความยาว วิธีการอ่านบาร์โค้ดประเภทนี้ทำได้หลายรูปแบบ โดยหลักการใช้งานผ่านมือถือ คือ จะใช้มือถือถ่ายรูป QR Code แล้วใช้โปรแกรม QR Reader ในมือถือ อ่าน Code เป็นข้อความออกมา  ถ้าข้อมูลที่ได้เป็น URL ก้อจะสามารถเข้าเว็บได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์ URL ยาวๆ หรือถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก้อสามารถโทรได้ทันที นอกจากนี้สามารถเก็บเป็นพิกัดตำแหน่ง (มักนิยมใช้กับร้านค้า หรือแหล่งที่พักต่างๆ) และแสดงในโปรแกรมแผนที่ เช่น Google Earth ได้ทันทีครับ  ทดลองสร้าง QR Code ของคุณได้ที่นี่ http://qrcode.kaywa.com/  สามารถตรวจสอบโปรแกรม และดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน QR Code ได้ที่นี่่ http://reader.kaywa.com/getit Quick Mark : http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp I-nigma Reader : http://www.i-nigma.com/personal/GetReader.asp  สำหรับ iPhone สามารถหาโหลดฟรีได้จาก App Store ครับ  ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.i3.in.th/news/view/313  ลองอ่าน QR Code ชุดนี้ดูนะครับ ^^ 

QR Code

QR Code

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก

QR Code เป็นบาร์โค้ดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้กันมานานแล้วในต่างประเทศ เป็นบาร์โค้ดที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าบาร์โค้ดประเภทเก่า ซึ่งเก็บได้แค่ตัวเลข  QR Code สามารถเก็บข้อมูลได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทร, URL , หรือข้อความยาว วิธีการอ่านบาร์โค้ดประเภทนี้ทำได้หลายรูปแบบ โดยหลักการใช้งานผ่านมือถือ คือ จะใช้มือถือถ่ายรูป QR Code แล้วใช้โปรแกรม QR Reader ในมือถือ อ่าน Code เป็นข้อความออกมา  ถ้าข้อมูลที่ได้เป็น URL ก้อจะสามารถเข้าเว็บได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์ URL ยาวๆ หรือถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก้อสามารถโทรได้ทันที นอกจากนี้สามารถเก็บเป็นพิกัดตำแหน่ง (มักนิยมใช้กับร้านค้า หรือแหล่งที่พักต่างๆ) และแสดงในโปรแกรมแผนที่ เช่น Google Earth ได้ทันทีครับ  ทดลองสร้าง QR Code ของคุณได้ที่นี่ http://qrcode.kaywa.com/  สามารถตรวจสอบโปรแกรม และดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน QR Code ได้ที่นี่่ http://reader.kaywa.com/getit Quick Mark : http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp I-nigma Reader : http://www.i-nigma.com/personal/GetReader.asp  สำหรับ iPhone สามารถหาโหลดฟรีได้จาก App Store ครับ  ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.i3.in.th/news/view/313  ลองอ่าน QR Code ชุดนี้ดูนะครับ ^^ 

QR Code

QR Code

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก