1. ทุ่งทานตะวัน
เทศกาลเที่ยวทุ่งทานตะวันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง ราวกลางเดือนมกราคม
ทุ่งดอกทานตะวัน แหล่งใหญ่อยู่ที่ จังหวัดลพบุรี มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย
คือ ประมาณ 200,000 – 300,000 ไร่ เหตุผลหลักของการปลูกดอกทานตะวันเพื่อใช้เมล็ดทาน-
ตะวันในการสกัด ทำน้ำมันปรุงอาหาร หรือ อบแห้ง เพื่อรับประทาน หรือ ใช้เป็นส่วนผสมของ
เครื่องสำอาง ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูกแทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่า
ทางโภชนาการ และยังสามารถเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพส่งเสริมได้อีกด้วย จึงทำให้ได้ผลผลิต คือ น้ำผึ้ง
จากดอกทานตะวันอีกทางหนึ่ง โดยแหล่งที่ปลูกทานตะวัน จะกระจายอยู่ทั่วไปในเขต อำเภอเมืองอำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล

พื้นที่ที่ปลูกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ บริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง ด้วยความสวยงามของ ดอกทานตะวันที่แลดูเป็นทุ่ง
สุดลูกหูลูกตา จึงทำให้นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวและถ่ายภาพ อำเภอมวกเหล็กสระบุรี ก็เป็นอีกแห่งทีปลูกดอกทานตะวันเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดลพบุรี

การเดินทาง จากลพบุรี ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ลพบุรี-สระบุรี) ถึงกิโลเมตรที่ 4 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3017

( ทางไปตำบลโคกตูม) ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าวัดเวฬุวัน (ด้านซ้ายมือ) เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงทุ่งทานตะวัน
สำหรับรถโดยสารประจำทาง มีรถสองแถวลพบุรี – วังม่วง ผ่านทางเข้าวัดเวฬุวัน รถออกจากสถานีขนส่งลพบุรี ระหว่างเวลา 06.00 – 17.30 น.
Read More →

ข้อมูลทั่วไป : .."อีสานเหนือ" แผ่นดินที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มากมาย เป็นดินแดนเดียวที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ด้วยว่าเทือกเขาอันยาวเหยียดนั้นเป็นแนวขุนเขาที่มีสัณฐาน ยอดตัดเรียบเกือบทุกลูกอย่างไม่น่าเชื่อ นับตั้งแต่ทิวเขาใหญ่ ภูเขียว ภูผาจิต ภูหอ เรื่อยไปจนกระทั่งถึง ภูหลวง โดยเฉพาะที่ "ภูกระดึง" จะมีสัณฐานบนยอดเขาตัดเรียบมากที่สุด" อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีพื้นที่ครอบคลุม อยู่ในท้องที่ อ. ภูกระดึง จ. เลย ประกอบด้วย ภูเขาที่มีธรรมชาติ สวยงามมาก ที่ราบยอดภูกระดึง เป็นสังคมของพืชเมืองหนาว Read More →