เล่น Dota ให้สะใจ แต่มันดันแสดงไม่เต็มจอ เนื่องจาก Warcraft3 ยังไม่ support ความละเอียดกับเครื่องรุ่นใหม่ๆ วิธีแก้ 0.ปิดเกมส์ให้หมด 1.ก่อนอื่นต้องรู้ความละเอียดของเครื่องคุณก่อน    win7 คลิกขวา ที่ Desktop แล้ว Screen Resolution ดูเลขตรง Resulotion ไว้    WinXP คลิกขวาที่ Desktop ไปแถบ Setting  ดูเลขตรง Resulotion ไว้ 2.เปิด RegEdit (Start -> Run > พิมพ์ RegEdit กด OK) 3.เลือก HKEY_CURRENT_USER 4.เลือก SOFTWARE 5.เลือก Blizzard Entertainment 6.เลือก Warcraft III 7.เลือก Video ->     ไปที่ reswidth แล้วคลิก base เป็น decimal ใส่ค่า width ที่อยากได้เช่น 1366 save (เลข Resulotion ที่จดไว้)     ไปที่ resheight เลือก base เป็น decimal แล้วเลือก height ที่อยากได้เช่น 768 save (เลข Resulotion ที่จดไว้)
Dotaไม่เต็มจอ

Dotaไม่เต็มจอ

ข้อระวังหากไปปรับแก้ไขใน Option ส่วน Video ของเกมส์ จอจะกลับมาแคบอีก ให้ทำใหม่เหมือนเดิม 😀 แค่นี้ก้อ Kak ได้สมใจแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post Navigation