ความหมายของการไปไหว้พระที่วัดแต่ละ่แห่ง

1.      เจ้าพ่อหลักเมือง ไหว้หลักเมือง ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี 2.     วัดพระแก้วมรกต ชื่อเต็มวัดพระศรีรัตนศาสตราราม “ไหว้พระแก้วมรกตให้มีแก้ว แหวนเงินทอง” 3.      วัดพระเชตุพน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  วัดโพธิ์ ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ "อยู่ดีกินดีตลอดปี" 4.      วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร  วัดอรุณ หรือวัดแจ้ง ไหว้พระวัดอรุณ "ชีวิต โรจน์รุ่ง ทุกวันคืน" 5.    วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร “ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดัง ตลอดปี” 6.      วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร     “มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง” 7.      ศาลเจ้าพ่อเสือ  ( ศาลเจ้าเสียนเทียนซั่งตี้ ) “ เสริมอำนาจบารมี ” 8.      วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร   ไหว้พระวัดสุทัศนฯ “ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป” 9.      วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร   “ ชีวิตมั่นคงดั่ภูเขา”

6 Thoughts on “เดินทางไหว้พระเก้าวัดในเขตกรุงเทพ

 1. เข้าวัดไม่ได้ ร้อน

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. copy เนื้อหามาจากไหนอ่ะ

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. niti on 2008/09/22 at 09:48 said:

  วัดหัวลำโพง…มีชื่อเสียงโด่งดังผ่านลำโพงตลอดปี

  ^^

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. ทำบุญโลงศพ ได้ที่วัดหัวลำโพง นะครับ ได้บุญมากมาย 🙂

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. nam on 2010/07/31 at 19:34 said:

  ไปไงอะค่ะ ถ้าจะไปลุยๆอะ

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. tkky on 2011/02/18 at 12:33 said:

  เส้นทางรถเมล์ผ่าน วัด 9 วัด และไหว้แต่ละแห่งขอพรอะไรบ้าง ดังนี้
  1. ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร ” ไหว้หลักเมือง ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี ”
  (เวลา 05.30 – 19.30 น.)
  กิจกรรม สักการะหลักเมือง ไหว้พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเทพไชยศรี เจ้าหอ-กลอง ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ตามธรรมเนียม
  สถานที่ตั้ง อยู่บริเวณหัวมุมสวนหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
  การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 201, 203 รถปรับอากาศ สาย 503,508, 512
  2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ” ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี ” (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
  กิจกรรม ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย – ลาว
  สถานที่ตั้ง อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
  การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 53, 59, 64, 80, 82, 91,201, 203 รถปรับอากาศ สาย 501, 503, 508, 512
  3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ” ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ อยู่ดีกินดีตลอดปี ”
  (เวลา 08.00 – 16.00 น.)
  กิจกรรม นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ (ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108 ประการ)
  สถานที่ตั้ง หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
  การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12, 25, 43, 44, 47, 53, 60, 82, 91, 123,
  รถปรับอากาศ สาย 501, 508

  4. ศาลเจ้าพ่อเสือ ” เสริมอำนาจบารมี ” (เวลา 08.00 – 16.00 น.)
  กิจกรรม ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ “ศาลเจ้าเก่าแก่ของลัทธิเต๋า” หนึ่งในสามมหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการะบูชา
  สถานที่ตั้ง ถนนตะนาว แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
  การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 10, 12, 19, 35, 42, 56, 96
  5. วัดสุทัศนเทพวราราม “ไหว้พระวัดสุทัศนฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป”
  (เวลา 08.00 – 16.00 น.)
  กิจกรรม ไหว้พระองค์ประธาน (พระศรีศากยมุณี) ที่เก่าแก่ ซึ่งอดีตเคยประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุของกรุงสุโขทัย
  สถานที่ตั้ง บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
  การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 10, 12
  6. วัดชนะสงคราม “ไหว้พระวัดชนะสงคราม อุปสรรคร้ายพ่ายแพ้” (เวลา 08.00 – 16.00 น.)
  กิจกรรม ไหว้พระประธานในโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (บุญมา) ผู้นับถือความซื่อสัตย์
  สถานที่ตั้ง ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร
  การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123
  รถปรับอากาศ สาย ปอ. 6, 509
  7. วัดระฆังโฆษิตาราม ” ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี ” (เวลา 08.00 – 16.00 น.)
  กิจกรรม สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระประธานที่วัดระฆัง สวดคาถาชินบัญชร สถานที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
  การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 19, 57, 83
  ทางเรือ เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟหรือท่าวังหลังก็ได้ หรือลงเรือข้ามฟากจากท่าช้างไปท่าวัดระฆัง

  8. วัดอรุณราชวราราม “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน”
  (เวลา 08.00 – 16.00 น.)
  กิจกรรม ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ
  สถานที่ตั้ง ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่
  การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทางสาย 19, 57, 83
  ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าเตียนขึ้นที่ท่าวัดอรุณ
  9. วัดกัลยาณมิตร “ไหว้หลวงพ่อซำปอกง โชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดปี” (เวลา 08.00 – 16.00 น.)
  กิจกรรม ไหว้หลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระโตริมน้ำตามตำนาน กรุงศรีอยุธยา ณ วัดกัลยาณมิตร
  สถานที่ตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
  การเดินทาง โดยรถประจำทาง สาย 3, 4, 7, 7ก, 9, 21, 37, 56, 82
  รถปรับอากาศ สาย ปอ. 7, 21, 82 (นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากโรงเรียนศึกษานารี เข้ามาที่วัดเพราะรถ ประจำทางเข้าไม่ถึง)
  ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าปากคลองตลาดขึ้นท่าวัดกัลยาณมิตร
  เพื่อความสะดวกควรเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง หรือบริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัดมาก
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
  ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2225-7612 – 5
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

  Thumb up 2 Thumb down 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post Navigation