โปรแกรมทัวร์ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง วัดน้ำฮู หมู่บ้านสันติชล วัฒนธรรมชนชาวจีนยูนาน หมู่บ้านกะเหรี่ยงแคมป์ วัดพระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดิน ทุ่งบัวตอง วัดพระธาตุดอยกองมู

ออกเดินทาง 12-15 พฤศจิกายน 2551
วันแรก กรุงเทพ – เชียงใหม่ 18.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย......ซอยรางน้ำ (ฝั่งห้างเซ็นจูรี่) พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงาน Go Together “CAN DO, YOU CAN HAVE FUN WITH US” บริการอาหารว่างยามเย็น และ Soft Drink แก่ท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 19.00 น. พร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ จ. เชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นเยี่ยม พร้อมห้องสุขภัณฑ์ จากนั้นให้ท่านได้รับฟังรายละเอียดการเดินทางจากมัคคุเทศก์ ที่มีความรู้ความสามารถ บริการอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง
 
วันที่สอง เชียงใหม่ – อุทยานแห่งชาติห้วย น้ำดัง – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – หมู่บ้านกะเหรี่ยงแคมป์ – วัดพระธาตุแม่เย็น
04.00 น. เดินทางถึง อ. แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พักทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมเปลี่ยนรถเป็นรถตู้ปรับอากาศ VIP เพื่อเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 06.00 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม สัมผัสบรรยากาศยามเช้า ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง รับประทานอาหารแบบปิคนิค (มื้อที่ 1) บนอุทยานฯ สัมผัสบรรยากาศเมืองหนาวและชมไม้ ดอกไม้ประดับและขุนเขาที่เสียดยอดพ้นทะเลหมอกอันงดงาม 08.00 น. ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มุ่งหน้าสู่อำเภอปาย 09.30 น. นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ ณ วัดน้ำฮู กราบหลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และ มีน้ำขังอยู่ หลังจากนั้นเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมแบบจีนยูนาน ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง ณ หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรม จีนยูนนาน (หมู่บ้านสันติชล) 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ร้านอาหารน้องเบียร์ (มื้อที่ 2) ณ อำเภอปาย 12.15 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงแคมป์ ตื่นเต้นไปกับกิจกรรม ขี่ช้างลงน้ำ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การแช่เท้าในน้ำแร่น้ำพุร้อน
14.45 น. ชมตัวเมืองปายในวิวแบบพานอรามาที่สวยที่สุด ณ วัดพระธาตุแม่เย็น เป็นภาพทิวเขาสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยสายหมอกเย็นสบาย เบื้องล่างเป็นบ้านหลังเล็กหลังน้อยและทุ่งนาสีเขียวขจี ณ วัดพระธาตุ แม่เย็นแห่งนี้ สามารถถวายเหรียญข้าวตอกพระประจำวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเอง 15.30 น. Check in เข้าที่พัก ณ ปายบ้านไทยรีสอร์ทแอนด์สปา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และเชิญทุกท่าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวระเบียง (มื้อที่ 3) สัมผัสกับอาหารหลากรส หลายชนิด 19.00 น. สัมผัสบรรยากาศและจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแฮนด์เมดหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย ณ ตลาดถนนคนเดินของอำเภอปาย ณ ถนนคนเดิน 21.00 น. กลับสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ปายบ้านไทยรีสอร์ทแอนด์สปา
วันที่สาม ทุ่งบัวตอง – วัดพระธาตุดอยกองมู
04.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า 05.30 น. พร้อมกันที่รถ เพื่อเตรียมตัวเดินทาง สู่ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม เพื่อชมทัศนียภาพของ ทุ่งบัวตอง ซึ่งอยู่ ในบริเวณพื้นที่ของวนอุทยานทุ่งบัวตอง พร้อมกับรับประทานอาหารว่างบนรถ 10.30 น. สัมผัสกับบรรยากาศบนภูเขาสูง ดอกบัวตองที่บานสะพรั่งเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา มีทิวทัศน์ที่ สวยงาม และจะมองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันคล้ายคลื่นในทะเล ในบริเวณพื้นที่ของวนอุทยานทุ่ง บัวตอง หรือทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) แบบปิคนิกกันบนทุ่งบัวตอง 12.00 น. พร้อมกันที่รถ เพื่อเดินทางสู่ อ.เมือง
13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงหลากหลายชนิดผสมผสานอาหารพื้นเมือง ณ ร้านอาหารใบเฟิร์น (มื้อที่ 5) 14.30 น. ชมปูชนียสถาน คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู วัดพระธาตุดอยกองมูนี้ สามารถมอง เห็นภูมิประเทศ และสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้ อย่างชัดเจน และสวยงามมาก 15.00 น. พร้อมกันที่รถ ออกเดินทางกลับสู่ อ. ปาย 18.30 น. ถึงที่พัก ณ ปายบ้านไทยรีสอร์ทแอนด์สปา พักผ่อนตามอัธยาศัย 19.30 น. รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก (มื้อที่ 6) และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆและการแสดงของทีมงาน ในรูปแบบของ Pai Party Go Together. 23.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ ตลาดยามเช้า – เชียงใหม่ – กาดทุ่งเกวียน
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพร้อมออกเดินทางไปตักบาตร ณ ตลาดเช้า เมืองปาย 07.00 น. กลับที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) 08.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ 11.30 น. แวะรับประทานข้าวเที่ยงแบบบุฟเฟ่ ณ คุ้มคำแก้ว (มื้อที่ 8) มีอาหารให้เลือกทานได้หลากหลาย พร้อมกับเปลี่ยนรถเป็นรถโค้ชปรับอากาศชั้นเยี่ยม 12.30 น. ออกเดินทางกลับจากตัวเมืองเชียงใหม่14.30 น. ชมและเลือกซื้อสินค้าของฝากพื้นเมือง ณ กาดทุ่งเกวียน 15.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร 18.30 น. แวะรับประทานอาหารเย็น ณ จังหวัดกำแพงเพชร (มื้อที่ 9) 19.00 น. ออกเดินทางจากจังหวัดกำแพงเพชรกลับกรุงเทพมหานคร 24.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ.....เราจะส่งท่านที่จุดนัดพบเดิม (ซอยรางน้ำ ฝั่งห้างเซ็นจูรี่)
* หมายเหตุราคาท่านละ 5,999 บาท (รถโค๊ชสมาชิก 38 ท่าน) ชาวต่างชาติคิดค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเพิ่มตามจริง ค่าใช้จ่ายนี้รวม - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง - ค่าที่พัก 2 คืน (ปายบ้านไทยรีสอร์ทแอนด์สปา Twin Bed) - ค่าอาหารมื้อหลัก 9 มื้อ รวมอาหารว่างบนรถ - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง - ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน ..... บาท - ค่าแช่เท้าในน้ำแร่ - ค่าขี่ช้าง
** ตารางการเดินทางข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
   

4 Thoughts on “เที่ยว เมืองปาย กับ โก ทูเก็ทเตอร์ ทราเวล เซอร์วิส

 1. ตั้งแต่รู้จักกัน
  ก็ติดตามผลงานมาตลอด
  มีอันนี้แหล่ะมั้ง
  ที่เนื้อหายาวหน่อย
  ฉีกความเป็น “สบาย” โฟโต้ออกไปอย่างสิ้นเชิง
  …แต่ก็ยังคงความเป็นเกดอยู่นะ อิอิ

  จะรักษาจุดยืนไปถึงหนายยยยยยยย

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. ไปเองไม่เป็นเหรอครับ ต้องใช้บริษัททัวร์

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. copy เค้ามาอีกหล่ะ ไม่บอกที่มาด้วยแหน่ะ

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. กะจะใช้ content นี้ถึงปีใหม่เลยหรือเปล่าครับเนี่ยย หุ หุ

  Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post Navigation